Česky   English

PhDr. Radko Pytlík, Csc.Dne 28. června 2005 převzal PhDr. Radko Pytlík, Csc. z rukou starostky MČ Praha 7 PhDr. Ivany Kučerové čestné občanství Prahy 7

Radko Pytlík a starostka Ivana Kučerová    společné foto - zleva J. Kalfus, I. Medek, V. Mišík, M. Steiner, R. Pytlík

Po studiích na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity (prof. Josef Král, Jan Patočka, Vladimír Šmilauer) působil v Ústavu pro českou literaturu (řed. Jan Mukařovský).

Napsal drobné studie jazykovědné (Promluvy Věry Linhartové, Comenius redivivus - dílo J. A. Komenského z hlediska semiotiky) a historické studie (Česká literatura v evropském kontextu, Sedmkrát o próze, O literatuře faktu). Napsal literárně - biografické práce o Vilému Mrštíkovi, Jaroslavu Kratochvílovi, Josefu Kadlecovi aj.

Nejvíce jsou známy jeho práce o humoru (Malá encyklopedie humoru, Český kreslený humor 20. Století, Trn v zrcadle doby aj.

Ve vědomí veřejnosti se zapsal zejména monografiemi o Jaroslavu Haškovi (Toulavé house) a Bohumilu Hrabalovi ( … a neuvěřitelné se stalo skutkem).

Již dříve se věnoval významným pražským osobnostem (Pražská dobrodružství E. E. Kische a Pražská mozaika Franze Kafky), jež doplnil později o monografii pražských hospod, vináren a kaváren (Ve stínu pípy) a zajímavosti z historie Prahy (Pražské kuriozity, Toulky Prahou 7).

Dále je autorem souboru regionálních fejetonů a esejí pod názvem Zvíkovské elegie a souborné historické práce Vlivné ženy (milenky císařů a prezidentů). Radko Pytlík je spolupracovníkem nakladatelství Emporius, založeného v roce 1994.

 

- ; Přečteno: 11681 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7