Česky   English

JUDr. Antonín Sum ml.

JUDr. Antonín Sum ml. se narodil 31. ledna. 1919 v Praze.

 Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Za nacistické okupace byl účastníkem domácího odboje. Po válce v letech 1946 – 47 pracoval na Úřadě předsednictva vlády. V roce 1947 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí a stal se osobním tajemníkem Jana Masaryka, kterým byl až do Masarykovy smrti.

Koncem roku 1949 byl JUDr. Antonín Sum zatčen a v roce 1950 odsouzen v procesu s Miladou Horákovou na 22 let za velezradu. Vězněn byl do roku 1962. Po propuštění pracoval jako kominík až do roku 1968, kdy se dočkal rehabilitace.

Po listopadu 1989 spolupracoval při obnově Junáka a sdružení YMCA (Křesťanského sdružení mladých lidí), tedy dvou spolků, které před druhou sv. válkou vedl jeho otec.

 JUDr. Antonín Sum se také významně podílel na založení a následných aktivitách Masarykova demokratického hnutí, nadace Jana Masaryka a Společnosti Jana Masaryka. Je také autorem knihy „Osudný krok Jana Masaryka“. 

JUDr. Antonín Sum zemřel 15. sprna 2006 ve věku 87 let.

 

- ; Přečteno: 7998 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7