Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Vedoucí technického oddělení (OMA)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Vedoucího technického oddělení  – Odbor majetku (OMA)

Sjednaný druh práce:

Vedoucí technického oddělení (OMA) s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 10.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče:

  • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

-vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo  vyšší odborné vzdělání

-střední vzdělání s maturitní zkouškou + odborná praxe

Požadované

Znalosti

- - znalost majetkových práv zák. č. 89/2012 Sb. a navazujících právních předpisů

- znalost zákona č. 131/2000 Sb. a obecně závazné vyhlášky HMP č. 55/2000 Sb.

- min. 2 roky praxe v oboru správy nemovitostí,

- vzdělání stavebního směru výhodou

Další dovednosti,

schopnosti

-znalost MS Office

-znalost práce s programy e-spis, MISYS, GINIS, Codexis, iDES, AiP Safe výhodou

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 28.02.2018

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor  personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Poptávkové řízení – Vedoucí technického oddělení (OMA)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru 15.03.2018

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 07.02.2018

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

08.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 873 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7