Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Oprava nedostatků z revizních zpráv ve věci výměny detektorů CO"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

"Oprava nedostatků z revizních zpráv ve věci výměny detektorů CO"

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon“).

Mgr. Tomáš Trnka
jednatel spol. 7U s.r.o.

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Smlouva o dílo -  závazný návrh
  3. Oceněný soupis dodávky a montáže
  4. Čestné prohlášení – základní způsobilost
  5. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
08.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 480 x



Copyright © 2012 Městská část Praha 7