Česky   English

Schválená pravidla (zásady) hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018

Zastupitelstvo městské části Praha 7:
 1. bere na vědomí
  1. návrh k přijetí "Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2018 - pravidla rozpočtového provizoria.

 2. schvaluje
  1. "Pravidla (Zásady) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2018 - pravidla rozpočtového provizoria" - dle přílohy č. 2 Usnesení

 3. ukládá
  1. ZAS STA Pavel Vyhnánek, M.A.

   • Zajistit prostřednictvím vedoucích odborů dodržování "Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria" a to v souladu s přílohou č. 2 Usnesení. Předpoklad trvání rozpočtového provizoria nejpozději do 31. 03. 2018.

    Termín: 31.3.2018

Seznam příloh:

06.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 84 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7