Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Praha 7 podala žalobu na členy bývalého vedení městské části a požaduje úhradu škody 7,5 milionů korun

V roce 2010 nainstalovala městská část Praha 7 šestnáct tepelných čerpadel na střechu ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí. Akce za 22 milionů Kč byla hrazena převážně z evropských dotací, nikdy však nevedla ke slibovaným úsporám energií. Praha 7 proto musela ze svého letošního rozpočtu zaplatit sankci ve výši 7,5 milionů korun vyměřenou dotačním orgánem.

„Projekt tepelných čerpadel na ZŠ T.G. Masaryka je jedním z mnoha podvodů bývalého vedení městské části, se kterým se musíme dodnes potýkat. Odmítáme připustit možnost, že by konečný účet platili daňoví poplatníci. Proto jsme se rozhodli celou částku důsledně vymáhat po odpovědných osobách u soudu. Věříme, že se soud městské části a občanů Prahy 7 zastane,“ uvedl zástupce starosty Prahy 7 Pavel Vyhnánek (PRAHA 7 SOBĚ).

Žaloba městské části směřuje na bývalého starostu Marka Ječménka (ODS, hlavní manažer celého projektu), bývalého místostarostu Tomáše Kaštovského (ODS, technický manažer projektu) a bývalého vedoucího odboru školství Filipa Kuchaře (ODS, hlavní koordinátor projektu). Společně s těmito osobami Praha 7 žaluje rovněž projekční kancelář a zhotovitele investiční akce, společnost ISPD, s.r.o.

Investiční akci provázela od samotného počátku řada nesrovnalostí a podivných okolností, jak upozorňuje městská část v podané žalobě. Kupříkladu projekční společnost ISPD, s.r.o. byla založena jen pár týdnů před zahájením projektu a projektovou dokumentaci za téměř 1,5 milionu Kč měla vypracovanou ještě před ukončením veřejné zakázky na výběr projektanta. Energetický audit, který měl navrhnout technologické řešení projektu, pak vznikl až v okamžiku, kdy byla projektová dokumentace i s technologickým řešením hotova. Audit odhadl celkové náklady na 7,5 milionů Kč a mimo jiné upozornil na to, že pro efektivní využití vysokonákladových technologií nejsou ve sto let staré škole vhodné podmínky a že v důsledku zapojení čerpadel dojde ke zvýšení emisí oxidu uhličitého s negativním vlivem na životní prostředí.

Projekt byl přesto realizován, a to s proklamovaným cílem úspory energií, zlepšení životního prostředí a šíření environmentální osvěty. Zakázku na jeho realizaci získala ta samá společnost ISPD, s.r.o., která vyhotovila projektovou dokumentaci a podílela se na přípravě zakázky. Soutěž proběhla přes Vánoce a obálky s nabídkami se otevíraly v Českých Budějovicích bez účasti jediného úředníka či zastupitele Městské části Praha 7. Náklady se vyšplhaly na 19 milionů Kč.

Instalované zařízení v následujících letech nikdy nefungovalo, jak mělo, a náklady na energie dokonce stouply, o čemž úřad informovala škola, audit zaplacený městskou částí krátce po zprovoznění čerpadel i společnost Pražská teplárenská, a.s. Z každoročně zpracovávaných monitorovacích zpráv pro dotační orgán nadto vyplývalo, že projekt neplní tzv. projektové indikátory, a bylo tedy zřejmé, že za toto porušení dotačních podmínek bude následovat sankce. Žalovaní členové projektového týmu přesto neuplatnili reklamaci a tuto skutečnost efektivně neřešili, ač jim byla nefunkčnost nových tepelných čerpadel prokazatelně známa.

04.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 439 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7