Česky   English
O Praze 7 > Volby

Informace k delegování členů okrskových volebních komisí

Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je 13. 12. 2017 do 16,00 hod.

Delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Seznam delegátů musí obsahovat předepsané náležitosti, tj. jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu delegáta, podpis zmocněnce, který je oprávněn za delegující subjekt k tomuto úkonu. Doporučujeme, aby u delegátů byl uveden i telefonní kontakt, příp. e-mail, doručovací adresa, adresa datové schránky.

Dovolujeme si požádat, aby do komisí byli delegováni kandidáti, s nimiž je účast v komisi projednána a kteří se mohou zúčastnit zasedání okrskových volebních komisí dne 21. 12. 2017 od 16,00 hod. v aule ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo nám 34, Praha 7 a volby prezidenta ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Děkujeme za spolupráci.

29.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 45 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7