Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby (elektronická komunikace) - vyvolávací systém“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby (elektronická komunikace) – vyvolávací systém“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27, 31 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Návrh Kupní smlouvy
  3. Cenová specifikace
  4. ČP - základní způsobilost
  5. ČP – technická kvalifikace
  6. Projektová dokumentace
  7. Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 
    Příloha č. 3 Výzvy – Cenová specifikace
23.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 317 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7