Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Tisk časopisu Hobulet“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Tisk časopisu Hobulet“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27, 31 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Rámcová dohoda č. 2017/OIVZ/062 – Návrh
  2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
  3. Čestné prohlášení o splnění technické způsobilosti
  4. Technická specifikace tisku   
  5. Cenová specifikace   
  6. Příloha č. 2 Rámcové dohody - plánované termíny tisku a distribuce
  7. Krycí list nabídky
  8. Doplnění zadávacích podmínek č. 1
09.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 373 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7