Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Rekonstrukce volných bytů různého určení - Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27, 31 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

 1. Krycí list nabídky
 2. Smlouva o dílo -  závazný návrh
 3. Soupis stavebních prací  – výkaz výměr – 66  
  Soupis stavebních prací  – výkaz výměr - 68
 4. Projektová dokumentace 
 5. Čestné prohlášení – základní způsobilost
 6. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
 7. Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
 8. Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2
  Příloha č. 1: aktualizovaný Soupis stavebních prací – výkaz výměr – Dělnická 194/66
  Příloha č. 2: aktualizovaný Soupis stavebních prací – výkaz výměr – Dělnická 194/68
20.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 611 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7