Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Průhonu 28/1138, bytová jednotka č. 1138/4“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Průhonu 28/1138, bytová jednotka č. 1138/4“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27, 31 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Smlouva o dílo -  závazný návrh
  3. Soupis stavebních prací 
  4. Projektová dokumentace
  5. Čestné prohlášení – základní způsobilost
  6. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
  7. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
  8. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
14.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 541 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7