Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Smaltovny 1334/22B, byt. jednotka č. 1334/39“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Smaltovny 1334/22B, byt. jednotka č. 1334/39“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27, 31 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Smlouva o dílo – závazný návrh 
  3. Nabídkový rozpočet – oceněný soupis prací
  4. Projektová dokumentace
  5. Čestné prohlášení – základní způsobilost
  6. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
03.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 337 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7