Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Zábory v ul. Veletržní a Strojnická v souvislosti s přípravou stavby OC Letná

Na základě rozhodnutí Odboru dopravních agend MHMP dojde začátkem listopadu k částečným záborům chodníků a parkovacích pruhů v ulicích Veletržní a Strojnická – v úseku mezi ulicemi U Studánky a Dukelských hrdinů. Práce související s touto stavbou budou probíhat až do dubna 2018. 

Zábory okolo připravované stavby podzemní části OC Letná souvisí s realizací přípojek, s vykládkou materiálu a se zajištěním vjezdu staveništní dopravy na stavbu. Zábory se dotknou parkovacích míst pro návštěvníky v ul. Strojnická a parkovacích míst pro rezidenty v ul. Veletržní.

Investorem akce je spol. Holešovický trojúhelník s.r.o., rozhodnutí vydal Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, jakožto silniční správní úřad pro komunikace I. třídy.

 

03.11.2017 - Martin Vokuš ; Přečteno: 686 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7