Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality > Aktuality do slide

Kontaktní místo pro bydlení

Pokud řešíte bytovou situaci, můžete se obrátit na nové Kontaktní místo pro bydlení v Praze 7, kde je možné se poradit ve všech záležitostech spojených s bytovou problematikou.

Cílem kontaktního místa je zjednodušit občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení a pomoci jim při řešení sociálních problémů, které s touto problematikou souvisejí.

Úřední hodiny Kontaktního místa pro bydlení
 Pondělí   13:00 – 17:30
 Úterý    07:30 – 12:00 (přednostně pro objednané)  13:00 – 14:30
 Středa    08:30 – 12:00  13:00 – 17:30
 Čtvrtek    08:00 – 12:00 (přednostně pro objednané)  13:00 – 15:30 

 

Chvojková Klára
pracovnice v sociálních službách
ChvojkovaK@Praha7.cz
mobil: 778 110 027 
tel.: 220 144 159

Kontaktní místo naleznete v přízemí Úřadu MČ Praha 7 (nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, č. dveří 86/13, vedle pokladny). Kontaktní místo je určeno pro každého, kdo potřebuje pomoc či radu při řešení bytové situace. Pomáhá kupříkladu občanům, kteří dostali výpověď z nájmu, seniorům, kteří se nezorientovali v systému státní sociální pomoci, či matkám samoživitelkám, které si nemohou dovolit platit komerční nájem. Tyto problémy běžně řeší různé úřady a další organizace. Zde mají občané vše na jednom místě.

Kontaktní místo shromažďuje žádosti o bydlení, s nimiž se občané na úřad obrátí. Pracovník kontaktního místa pracuje nejen s nabídkou obecních sociálních bytů, ale zároveň komunikuje s neziskovým sektorem či dalšími městskými částmi a také sleduje situaci na otevřeném trhu s byty a jedná se soukromými vlastníky. Občanům pomáhá vyhledávat typ bydlení, který nejvíce odpovídá jejich individuálním potřebám.

Kontaktní místo pro bydlení je součástí projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 7“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007235 financovaného z prostředků EU, Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020.

Formuláře ke stažení:

Obecná žádost (oznámení) – fyzická osoba_podnikající fyzická osoba.docx (30,1 kB)
Obecná žádost (oznámení) – právnická osoba.docx (29,8 kB)
Žádost o snížení nájemného – právnická osoba.docx (30,2 kB)
Žádost o snížení nájemného – fyzická osoba podnikající fyzická osoba.docx (30,1 kB)
Souhlas s uveřejněním jména a příjmení – byty

   

 

Obrázek bez popisku

04.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1788 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7