Česky   English

ZÁMĚR uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví domů Heřmanova 16/562 a U Studánky 29/241, včetně souvisejících pozemků

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

po projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 7 usnesení č. 0153/17-Z
ze dne 9.10.2017

oznamuje a zveřejňuje

Z Á M Ě R

uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a zřízení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č. 540, o výměře 589 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 241, bytový dům U Studánky 29, vše k.ú. Bubeneč a parc. č. 1331, o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 562, bytový dům Heřmanova 16, vše k.ú. Holešovice,

mezi MČ Praha 7 (id 236/336 a 7/8)

a

Ing. Tomášem Krolupperem, Krohova 2210/54, Praha 6 (id 50/336) a

SJM Ing. Michaelem Trezzim, CSc. a JUDr. Ing. Danou Trezziovou, Nad Truhlárnou 531, Všenory (id 50/336),

kdy MČ Praha 7 zůstane svěřená správa nemovitostí celého domu U Studánky 29/241 a pozemku parc. č. 540 v k.ú. Bubeneč, a Ing. Tomáši Krolupperovi a manželům Trezziovým budou připsány příslušné spoluvlastnické podíly na domu Heřmanova 16/562 a pozemku parc. č. 1331 v k.ú. Holešovice,

s tím, že za úplné vypořádání zaniklého podílového spoluvlastnictví uhradí

Ing. Tomáš Krolupper a manželé Trezziovi společně náhradu

za vypořádání spoluvlastnictví MČ Praha 7

 v souhrnné výši 4.500.000,- Kč

 

vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto Záměru, kterou tvoří usnesení

Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0153/17-Z, zasedání č.8, ze dne 9.10.2017.

11.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 66 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7