Česky   English

ZÁMĚR SOUTĚŽE č.778, pronájem nebytové jednotky č. 105 v domě č.p. 310, Korunovační 2, účel užívání jako ateliér

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7

zastoupený vedoucím Odboru majetku, na základě plné moci ze dne 21.02.2017

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R   S O U T Ě Ž E    č. 778

 

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 105 v domě č.p. 310, Korunovační  2, v k.ú. Bubeneč, o velikosti  46.50 m², v 6.NP, s doporučeným účelem užívání jako ateliér ostatní na dobu určitou 3 let, za nájemné 4650 Kč/ měsíc/předmět nájmu (tj. 100 Kč/m²/měsíc).

Forma soutěže: nabídky mohou uchazeči podávat na předepsaném formuláři pro projekt tzv. startovacích ateliérů v rámci Art District Praha 7na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, více informací na http://praha7.cz/O-Praze-7/Pronajmy-nebytovych-prostor-/Dlouhodobe-pronajmy .

Prohlídka: nutné domluvit telefonicky se správní firmou Sedmá ubytovací s.r.o., na kontaktním telefonu: 725 726 862.

Kauce: uchazeči musí složit kauci ve výši 3.000,- Kč na účet    č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 5417778

Kontakt: pro informace se obracejte na Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7,    tel.: 220 144 232, 604 590 908, nebo Odbor kultury a sportu, tel.: 220 144 013, 732 410 734.

Přílohy:

 

Prosíme uchazeče, aby se podrobně seznámili s pravidly soutěže na výše uvedeném internetovém odkazu. V případě nesplnění podmínek soutěže nebude nabídka dále hodnocena a bude z posuzovaných nabídek vyřazena.

7.9.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 335 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7