Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Referent oddělení eGovernmentu - odbor správních agend (OSA)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Referenta/referentku oddělení eGovernmentu – odbor správních agend (OSA)

Sjednaný druh práce: referent oddělení eGovernmentu s místem výkonu práce  Praha 7, v platové třídě 8.

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a   rodičovskou dovolenou.

Požadavky na uchazeče:

  • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

-střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadované

znalosti

- uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, internet, Outlook)

- velmi dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti

- pečlivost, samostatnost

- psychická odolnost

- schopnost práce v týmu

- praxe ve státní správě výhodou

Další dovednosti,

schopnosti

- základní znalost AJ výhodou

- znalost jiného cizího jazyka vítána

- zkouška z ověřování dle zákona 21/2006 Sb., výhodou

 

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 22.09.2017

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Poptávkové řízení - Referent oddělení eGovernmentu – odbor správních agend - (OSA)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru 2.10.2017

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 29.08.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

5.9.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 424 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7