Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Výzva politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována

Výzva politickým   stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována

a které v souladu s ust. § 14e odst. 3 zák č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů mohou delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

    Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je do 20. září 2017 do 16,00 hod.

Seznam delegátů musí obsahovat předepsané náležitosti, tj. jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu delegáta, podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí, nebo koalice, popř. osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena.

Vzhledem k novele cit. zákona, podle níž je nutno delegátům doručit oznámení o konání    I. zasedání okrskových volebních komisí do datové schránky nebo v listinné podobě, prosíme o uvedení datových schránek delegátů, kteří je mají zřízeny. Doporučujeme uvést i telefonní kontakt na delegáty, rodné číslo (je nezbytné k výplatě odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise) a doručovací adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště.

Dovolujeme si požádat, aby do komisí byli delegováni kandidáti, s nimiž je účast v komisi projednána a kteří se mohou zúčastnit zasedání okrskových volebních komisí dne 26. září 2017 a voleb ve dnech 20. a  21. října 2017.

Děkujeme za spolupráci.

JUDr. Zuzana Chramostová,
vedoucí odboru správních agend ÚMČ Praha 7

31.08.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 850 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7