Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - rekonstrukce výtahů“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - rekonstrukce výtahů“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10. 2016) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon“).

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Návrh smlouvy
  3. Cenová a technická specifikace
  4. Projektová dokumentace
  5. ČP - základní způsobilost
  6. ČP – technická kvalifikace
  7. Dodatečné informace č. 1
  8. Vysvětlení ZD č.2
  9. Vysvětlení ZD č.2 - Příloha č.3 Cenová a technická specifikace
  10. Vysvětlení ZD č.3
18.08.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 751 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7