Česky   English

Informace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBP

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 05 Praha 7   

zveřejňuje

Informaci o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBP:

Termíny hodnocení došlých nabídek - občané budou informováni vždy minimálně 14 dní předem na úřední desce ÚMČ Praha 7.

Na veřejné části zasedání Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 7 dne 18.09.2017 od 17.00 hod., v zasedací místnosti    č. 225 Úřadu MČ Praha 7, budou na začátku jednání hodnoceny došlé nabídky do soutěže o pronájem: 

 • NBP sklad, zveřejněné pod č. 723, na adrese Milady Horákové 75/382, P7 (opravy)
 • NBP sklad se  samoopravou, zveřejněno pod č. 746 na adrese Dukelských hrdinů 40/902, P7
 • NBP sklad se samoopravou, zveřejněno pod č. 748 na adrese Kostelní 8/360, P7
 • NBP sklad, zveřejněno pod č. 750 na adrese Veverkova 16/1407, P7
 • NBP sklad, zveřejněno pod č. 757 na adrese Kostelní 8/360, P7
 • NBP zubní laboratoř, zveřejněno pod č. 763 na adrese Ortenovo náměstí 12/1487, P7
 • NBP ordinace, zveřejněno pod č. 765 na adrese Jankovcova 45/864, P7
 • NBP provozovna, zveřejněno pod č. 770 na adrese Janovského 10/1116, P7
 • NBP prodejna, zveřejněno pod č. 771 na adrese Milady Horákové 9/1280, P7
 • NBP pracovna, zveřejněno pod č. 772 na adrese Haškova 13/843, P7
 • NBP dílna a sklad, zveřejněno pod č. 773 na adrese Přístavní 40/1111, P7
 • NBP kanceláře, zveřejněno pod č. 774 na adrese Janovského 29/767, P7

 

přičemž veřejné zasedání Komise bude hodnotit veškeré nabídky k výše  uvedeným NBP doručené do 18.09.2017 do 12:00 hod. na podatelnu ÚMČ Praha 7.

Ostatní nebytové prostory na které budou doručeny nabídky v uzavřených obálkách budou hodnoceny v následujícím termínu.

 

Zveřejněno: od 10.08.2017 do 18.09.2017 do 12 hodin

 

MČ Praha 7 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem předmětného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 7. Složená kauce bude neúspěšným uchazečům vrácena.

10.8.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 427 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7