Česky   English

ZÁMĚR na uzavření nájemní smlouvy na pronájem NBP - restaurace, ul. U Průhonu 25/1070

Z  Á  M  Ě  R

Městská část Praha 7 zveřejňuje záměr

na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

na pronájem nebytového prostoru

dle  PV č. 460/101070/1011 -  restaurace

o rozloze 188,20 m2

na adrese U Průhonu 25/1070, 170 00 Praha 7,

nájemce:

Antonín STARÝ

IČ: 43876781

za nájemné 26.379,-Kč za kalendářní měsíc/předmět nájmu

(1.682,- Kč/m2/rok)

 

zveřejněno: po dobu 15 dnů, a to od 10.08.2017

Schváleno usnesením Rady MČ P7 č. 0723/17-R

9.8.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 240 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7