Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Referent odboru životního prostředí (OŽP)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Referent odboru životního prostředí (OŽP)

Sjednaný druh práce: referent odboru životního prostředí (OŽP) s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 9.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče:

  • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
(zahradnické obory výhodou)

Požadované

znalosti

  • znalosti v okrasném zahradnictví, květinářství, sadovnictví, dendrologii a botanice 
  • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)
  • pečlivost a samostatnost

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit:

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku(http://www.praha7.cz/Zadosti-a-formulare/Formulare-oddeleni-personalniho) včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 25.08.2017.

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Referent odboru životního prostředí (OŽP)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru 01.09.2017

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 04.08.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

3.8.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 457 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7