Česky   English

ZÁMĚR na uzavření nájemní smlouvy na pronájem NBP - obchod, ul. Plynární 39/798

Z  Á  M  Ě  R

Městská část Praha 7 zveřejňuje záměr

na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok

na pronájem nebytového prostoru

č. 1002 -  obchod

o rozloze 25,00 m2

na adrese Plynární 39/798, 170 00 Praha 7,

nájemce: Nicol ŠABAKOVÁ

bytem: Ke Stírce 564/15, 182 000  Praha 8

za nájemné 6.500,-Kč za kalendářní měsíc/předmět nájmu

(3.120 Kč/m2/rok)

 

zveřejněno: po dobu 15 dnů, a to od 13.07.2017

Schváleno usnesením Rady MČ P7 č. 0630/17-R

12.7.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 160 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7