Česky   English

Španělština pro mírně pokročilé

  • Lektor - Vincente Navarro
  • středa 17:30 - 19:00

V kurzu Španělštiny pro mírně pokročilé se naučíme:

Hovořit o náplni běžného dne a o jeho časovém rozvrhu.
Říct, kolik je hodin.
Dozvědět se a poskytnout informace o zálibách, vyjádřit svůj názor.
Vyměňovat si s ostatními informace o znalostech a schopnostech.
Dozvědět se a poskytovat informace o osobních údajích.
Rozumět osobním e-mailům a dopisům.
Vyplnit formulář požadující osobní informace.
Mluvit o konkrétních minulých zkušenostech, aniž byste se zmiňovali, kdy jste je získali.
Rozumět krátkým a jednoduchým nabídkám práce.
Rozumět informacím, které se týkají vašeho bydlení a sami takové informace poskytnout.
Poskytnout informace o svém bytě a vyžadovat tyto informace, abyste si jej mohli pronajmout nebo koupit.
Psát krátké vzkazy a zprávy, abyste si mohli pronajmout byt, něco koupit nebo prodat.
Rozumět reklamám o prodeji či pronájmu bytu.
Vyjádřit vděk, spokojenost a nebo nespokojenost s poskytnutou službou.
Vyměňovat si informace o vzhledu různých předmětů.
Udělat rezervaci v hotelu při osobním setkání nebo po telefonu, poskytnou i žádat informace o službách.
Koupit si jízdenky.
Komunikovat při cestování (o dopravě a ubytování).
10.07.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 792 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7