Česky   English

Angličtina pro mírně pokročilé

  • Lektor - Milena Lásková
  • pondělí 16:15 - 17:45

Na lekcích angličtiny pro mírně pokročilé si budeme procvičovat zautomatizování probraných situačních frází. 

Budeme se věnovat upevňování probraných časů přítomného, minulého, předpřítomného. Ladit používání průběhových tvarů časů a aktivně používat nově získanou slovní zásobu v rozhovorech na daná témata. Procvičíme vědomé budování frázových sloves, tvoření a stupňování přídavných jmen a příslovcí, budování složených přídavných jmen k popisu lidí a jejich charakteru.

Nacvičíme podmínkové věty, budeme mluvit o tom, co kdyby.., vyjadřovat svůj názor, souhlas, budeme reklamovat zboží, vyjadřovat své pocity a vyprávět o příhodách z cestování.

Připravíme se na návštěvu u lékaře a budeme schopni popsat své potíže.

Po absolvování kurzu bychom měli být schopní plynulé konverzace v běžných životních situacích.

04.07.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 757 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7