Česky   English

Sanskrt pro mírně pokročilé

  • Lektor - Míla Jebavá
  • středa 18:15 - 19:45

Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a  říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty, z nichž u nás nejznámější jsou Védy, upanišady,  Manuův zákoník a Bhagavadgíta.

Kurz je určen pro mírné  začátečníky a navazuje na kurz pro mírné začátečníky, který začal v září 2017.

Probereme  lekci sedm až deset v Učebnici sanskrtu od J. Strnada a D. Zbavitele. Naučíme se skloňovat podstatná jména středního rodu (u-kmeny) a ženského rodu (á-kmeny), časovat slovesa 10. slovesné třídy a  slovesa v átmanepada (v médiu) v přítomném čase. Současně budeme opakovat a procvičovat sandhiová pravidla a písmo dévanágarí.

Souběžně si přeložíme a vysvětlíme některé  gramaticky jednodušší mantry  a na vybraných verších z Bhagavadgíty a z některých Upanišad si ukážeme, jak postupovat při překladu sanskrtských textů. Texty z učebnice  budou doplněny vlastními výukovými materiály lektorky.

Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech.

Konečným cílem   výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové filosofie.

Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; případně vydání z roku 2006.

Učebnice není v ceně kurzu.

04.07.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1045 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7