Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Antonínská 8/424 – bytová jednotka 424/16 a 424/23“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Rekonstrukce volných bytů různého určení – Antonínská 8/424 – bytová jednotka 424/16 a 424/23“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Antonínská 8/424 – bytová jednotka 424/16 a 424/23“, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení R MČ P 7 č. 1014/1 6 - R ze dne 11 . 10. 201 6 ) a v souladu ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 13 4 /20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

 1. Krycí list nabídky
 2. Smlouva o dílo -  závazný návrh
 3. a    Soupis stavebních prací – BJ 424/16
  b    Soupis stavebních prací – BJ 424/23
 4. a    PD Antonínská BJ 424/16
        Foto_Antonínská 8_BJ 424_16
  b    PD Antonínská BJ 424/23
        Foto_Antonínská 8_BJ 424_23
 5. Čestné prohlášení – základní způsobilost
 6. Čestné prohlášení – technická kvalifikace
 7. Dodatečné informace č.1
 8. Vysvětlení zadávacích podmínek
 9. Výkaz výměr
27.06.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1209 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7