Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Referent - Odbor kultury a sportu - (OKS)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Referenta - Odbor kultury a sportu

 Místo výkonu práce Praha 7, platová třída 9.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou

Sjednaný druh práce: 

 • administrativa, produkční činnost, agenda OKS
 • realizuje aktivity pro seniory z Prahy 7 – jazykové a počítačové kurzy, pohybové apod.
 • koordinátor projektu Art District 7
 • koordinátor kulturních a komunitních aktivit v Praze 7

Činnosti v rámci projektu Art District 7

 • řízení realizace projektu dle instrukcí a plánu schváleného garantem projektu a vedením městské části P 7
 • práce na komunikačních formátech pro kulturní aktéry Prahy 7 tak, aby byla zajištěna kontinuita participačního procesu.
 • navazování vztahů s potenciálními donory a mecenáši projektu ze soukromé sféry a mapování možnosti konkrétních dotačních titulů pro podporu činností Art Districtu 7
 • zajištění propagace a marketingu různorodé kulturní nabídky Prahy 7, tak aby byla budována značka a identita této městské části jako unikátní kulturní čtvrti, která je svou programovou kvalitou konkurenceschopná nejen v České republice, ale i v zahraničí.
 • práce na marketingové strategii projektu, práce na databázi kontaktů na kulturní aktéry, na média a partnery projektu

realizuje:

 • participaci a zapojení kulturních aktérů (aplikace strategie rozvoje kultury v Praze 7, ve spolupráci s kulturní veřejností),
 • pravidelná pracovní setkání s kulturními aktéry
 • propagaci a marketing Art District 7
 • formy info nástrojů a realizace informačního systému ve veřejném prostoru Prahy 7
 • tvorbu a redakci webového portálu Art District 7
 • propagaci a inzerci v zahraničních komunikačních médiích
 • kreativní PR kampaň

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadované

znalosti

  min. 2 roky praxe v oblasti kultury, příp. veřejné správy

-   vzdělání v humanitních oborech či oblasti kultury výhodou

-   znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook)

-   spolehlivost, samostatnost, časová flexibilita, zodpovědnost, komunikační o organizační schopnosti, kreativní myšlení

-   AJ – komunikativní úroveň   

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit:

strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 30.06.2017

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy:

„Poptávkové řízení – Referent – Odbor kultury a sportu – (OKS)“   

Předpokládaný vznik pracovního poměru 01.08.2017

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 06.06.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

7.6.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2190 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7