Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Architektonická soutěž na vstupní brány Výstaviště zná vítěze

Praha vyhlásila architektonickou soutěž na úpravu vstupního prostoru do areálu Výstaviště. Soutěžilo se o návrh dvou nových vstupních bran, ale i řešení přilehlých veřejných prostranství. Vítězem se stal autorský tým ve složení Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš Křen.

Cílem soutěže bylo navrátit Výstavišti důstojnost, kterou si jako celoměstsky významný areál zaslouží, otevřít jej veřejnosti a lépe ho propojit s celou čtvrtí. Do soutěže se přihlásilo celkem dvanáct návrhů, dva však byly vyloučeny z důvodu porušení anonymity. Celkem tedy porota hodnotila 10 návrhů. Porota zasedala 20. dubna na IPR Praha a hodnocení návrhů jí zabralo celý den. Předsedou poroty byl architekt Miroslav Cikán, dále v ní zasedli architekti Markéta Cajthamlová, David Kubík, Vítězslav Danda a Radim Babák za nezávislé. Za závislou stranu byla v porotě primátorka Adriana Krnáčová, radní pro územní rozvoj MČ Praha 7 Lenka Burgerová, Pavel Klaška z představenstva Rozvojových projektů Praha, a.s. a za IPR Praha Marek Kopeć.

První cena nebyla udělena. Porota se po podrobné diskusi shodla, že ani jeden z návrhů nedosahuje takové kvality, aby mohl být ohodnocen 1. cenou. Zvítězil proto tým, který se umístil na 2. místě. Na 3. příčce se pak umístil tým ve složení Martin Prokš, Marek Přikryl a Jan Kolář. Vzhledem k neudělení 1. ceny byly navýšeny odměny pro 2. a 3. místo, a to na 100, respektive 80 tisíc Kč.

Na vítězném návrhu porota ocenila komplexní řešení předprostoru Výstaviště, s výraznými a jednoznačnými vstupními prvky, které umožňují integrovat informační plochy a samoobslužný systém prodeje vstupenek. „Porota dále oceňuje navýšení pobytových kvalit formou skupin stromů a ploch s integrovanými vodními prvky v rovině chodníku,“ stojí ve vyjádření porotců. Ti dále kladně hodnotili i řešení výsuvného oplocení posilující nerušený průhled do areálu Výstaviště.

Výstaviště vzniklo u příležitosti Jubilejní zemské výstavy – velkého výstavního počinu, který se v Praze odehrál roku 1891. Postaveno bylo na pozemcích vydělených z parku Stromovka. Dnes je však celý areál, včetně Průmyslového paláce, ve velmi špatném technickém stavu. Na něm se vedle dlouhodobého zanedbávání podepsaly i povodně nebo velký požár z roku 2008, který zničil levé křídlo Průmyslového paláce.

Od roku 2015 spravuje Výstaviště Praha společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. (RPRG), akciová společnost vlastněná hlavním městem, jejímž prostřednictvím chce Praha postupně obnovit celý areál. Prvním krokem k obnově areálu bylo vytvoření celkové koncepce. Tu zpracoval IPR Praha. Výstaviště by se podle ní mělo rozdělit do pěti zón, věnovaných kultuře, zábavě, sportu, oddechu a prostoru pro konání open-air akcí. Vzniknout by měl například vodní biotop, griloviště nebo bikrosová dráha. Praha se též chystá zrekonstruovat Křižíkovu fontánu nebo divadlo Spirála.

Na soutěž naváže tzv. „JŘBU“ (jednací řízení bez uveřejnění) s oceněnými autory, poté budou vypracovány navazující stupně projektové dokumentace. Začátek realizace je plánovaný na rok 2018. Bližší informace jsou k dosažení na www.iprpraha.cz/vystavistevstupnibrany.

Obrázek bez popisku

ZDROJ: IPR PRAHA

 

10.05.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 926 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7