Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

V Praze dne 10. 05. 2017

S V O L Á V Á M

5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

na pondělí dne 22. května 2017  od 17:00 hodin

    do velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části,
    nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

 

Současně si dovoluji oznámit návrh programu řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7:

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 3 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.    Zahájení - schválení programu

2.    Volba návrhového a volebního výboru

3.    NÁVRH na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 7

4.    NÁVRH na souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory v rámci vyhlášené výzvy č. 03_16_117 s názvem: Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha, Operační program Zaměstnanost

5.    NÁVRH o provedených rozpočtových opatřeních - sumarizace za období únor, březen a duben 2017

6.    NÁVRH k finančnímu vypořádání hospodářských výsledků příspěvkových organizací MČ Praha 7 za rok 2016, včetně zajištění rozpočtového opatření měsíce května 2017 (RO 41/2017)

7.    NÁVRH na zapojení finančních prostředků na tvorbu Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2017 a dále zapojení aktuálního zůstatku SFZ z roku 2016 - rozpočtové opatření měsíce května 2017 (RO 45/2017)

8.    NÁVRH na odpis příslušenství k pohledávkám (poplatky z prodlení) vzniklým před rokem 2012 a převzatých správní firmou Sedmá ubytovací s.r.o. v rámci spravované oblasti úseku účetnictví MČ Praha 7 po správních firmách CENTRA a.s. a EXA CZ s.r.o.

9.   NÁVRH na uzavření kupní smlouvy se společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, na odkoupení pozemku parc. č. 2218/2 v k.ú. Holešovice, za účelem zajištění provozního vstupu MŠ Kostelní, v návaznosti na usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č.0084/14-Z ze dne 16. 06. 2014

10.  NÁVRH na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 7 a na uzavření Dohody o přistoupení k dluhu

11.  NÁVRH na schválení nové zakladatelské listiny společnosti Sedmá ubytovací s.r.o.

12.  NÁVRH  na vyjádření MČ Praha 7 k dopisu Michala a Vlasty Jelínkových, U Smaltovny 22C/1334

13.  INFORMACE o novele interní směrnice „Metodika postupu ověřování dokumentů schválených Radou MČ Praha 7 a Zastupitelstvem MČ Praha 7" s účinností od 23.05.2017

14.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 4 a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

15.  INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

16.  INFORMACE o nutných změnách schválené kupní smlouvy se členy SVJ Heřmanova 9/1119, vyplývajících z aktuální legislativy

17.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5.  zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

18.  INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

19.  INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

20.  NÁVRH na záměr převodu stávajících parních přípojek ke školským objektům MŠ U Studánky, ZŠ Fr. Plamínkové a ZŠ Letohradská, ze svěřené správy MČ Praha 7 do vlastnictví Pražská teplárenská a.s., v souvislosti se změnou topného média v oblasti

21.  INFORMACE o písemném vyjádření zaměstnanců příspěvkové organizace Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1415/1, 170 00 Praha 7, ze dne 4.5.2017

22.  Dopisy, adresované Z MČ P7

23.  Různé

24.  Závěr

 

Mgr. Jan Čižinský   
starosta městské části Praha 7

Online přenos můžete sledovat zde:
https://youtu.be/ZkMKntNfFvk

 

Návrhy usnesení Zastupitelstva   

22.05.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 822 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7