Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Praha 7 požaduje architektonické soutěže na části dráhy do Kladna a na letiště

Radnice Prahy 7 se obrací na Správu železniční dopravní cesty s požadavkem, aby na zásadní části železničního spojení do Kladna a na letiště byly vyhlášeny architektonické soutěže. Městská část chce zabránit budoucímu časovému tlaku, který by mohl architektonické soutěže zhatit. Architektonické soutěže jsou cestou jak dosáhnout kvalitního a citlivého řešení, které povede ke kultivaci městského prostoru a zlepšení jeho prostupnosti.

„Teď je ta správná chvíle vyhlásit architektonické soutěže, aby to nedopadlo jako například s metrem D. V případě metra D je totiž argumentováno, že na architektonické soutěže je již pozdě. Pro dráhu na letiště je tedy teď ten správný čas. Pro budoucí rozvoj Prahy 7 je zcela zásadní, jakým způsobem trať ovlivní prostor městské části. Dráha v tuto chvíli naše území rozděluje a my jsme s její stavbou smířeni jen za podmínky, že jej propojí. Proto je nutné ji projektovat jako architektonicky kvalitní městotvorný prvek. Naše zkušenosti s úspěšnou mezinárodní architektonickou soutěží na naši novou radnici ukázaly, že tudy vede správná cesta. Jsem přesvědčen, že na veřejné stavby za veřejné peníze mají být vyhlašovány architektonické soutěže. Rekonstrukcí radnice se intenzivně zabývalo sedmdesát architektonických ateliérů a porota mohla vybrat nejlepší řešení. Toho bychom bez soutěže nikdy nedosáhli,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Praha 7 jedná s dotčenými orgány o podobě železničního spojení Prahy s Kladnem s odbočkou na letiště Ruzyně již dva roky. Městská část požaduje, aby projekt maximálně podporoval začlenění trati do budoucího urbanizovaného městského prostředí a umožňoval více variant dopravního řešení Velkého rozvojového území Holešovice Bubny-Zátory. Požadavky městské části se týkají zejména zachování, posílení a vybudování urbanistických vazeb v území, technicky a architektonicky kvalitního řešení estakády, kvalitního a minimalistického řešení ochrany proti hluku a minimalizace negativních vlivů úpravy trati na občany a minimalizace zásahu do Stromovky.

„Je důležité nalézt co nejlepší architektonické řešení a s využitím moderních technických prostředků je to i možné. Návrhy exponovaných částí trati, zejména architektonického řešení  tvaru estakády, která bude procházet podstatnou částí území, dále návrh železniční stanice  Praha – Bubny, která bude zároveň přestupním uzlem metro-vlak-tramvaj a v neposlední řadě návrh mostu přes ulici Dukelských hrdinů, kde je třeba udržet osobitost jednoho  z nejcennějších pohledů na Výstaviště, by měly vzejít z architektonické soutěže. Námi preferovaná řešení jsou vždy co nejsubtilnější, pokud možno bez vizuálních bariér“ řekla radní Prahy 7 Lenka Burgerová

Za podstatnou součást řešení exponovaných částí dráhy formou architektonických soutěží považuje sedmá městská část představení návrhů veřejnosti, která by měla být do procesu plánování tohoto stěžejního projektu intenzivně zapojena.

Starosta Čižinský rovněž upozorňuje na to, že v tuto chvíli není k dispozici řešení průběhu trati Stromovkou.

„Pro další rozhodování je nutné prokázat, jak rozšířená trať jeden z nejvyužívanějších pražských parků ovlivní a představit veřejnosti nejen technické řešení, ale zejména charakter a výslednou formu zásahu do stávající podoby tohoto památkově i přírodně hodnotného území. Ochrana Stromovky je velmi důležitá a ekonomické náklady na stavbu nemohou být hlavním rozhodujícím faktorem,“ doplnil Jan Čižinský.

18.04.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2020 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7