Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 05 Praha 7

V Praze  dne 12.04.2017

S V O L Á V Á M

4. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7
na pondělí dne 24. dubna  2017  od 17:00 hodin

do velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části,
    nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

Současně si dovoluji oznámit návrh programu řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7:

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.    Zahájení - schválení programu

2.    Volba návrhového a volebního výboru

3.    NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2016 - hlavní činnost

4.    NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce dubna 2017 (RO 26/2017) - za účelem zařazení nových investičních akcí - "ZŠ Strossmayerovo nám. - vodovodní přípojka", "ZŠ Korunovační - vodovodní přípojka", "ZŠ Tusarova - rozšíření kapacit" a neinvestiční akce "ZŠ Strossmayerovo nám. - havarijní stav střechy" v celkovém objemu finančních prostředků 1 668 215,37 Kč (rozpočtově 1 668,3 tis. Kč)

5.    NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce dubna 2017 (RO 24/2017) z důvodu úpravy rozpisu rozpočtu ORJ 909 OMA a to za účelem navýšení rozpočtu investiční akce "Pořízení nové budovy úřadu MČ P7" v celkovém objemu 188 000 000,- Kč (rozpočtově 188 000,0 tis. Kč)

6.    NÁVRH na zařazení nových investičních akcí realizovaných odborem majetku, ORJ 809, OMA v celkovém objemu 2 400 000,- Kč (rozpočtově 2 400,0 tis. Kč) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7  - rozpočtové opatření měsíce dubna 2017 (RO25/2017).

7.    NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2016 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti

8.   NÁVRH na uzavření kupních smluv se společností PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, ve věci pozemků v oblasti Rozvodny Holešovice

9.   Návrh na udělení plné moci společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. za účelem uzavírání smluv o zřízení věcného práva pozemkové služebnosti, zejména inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., případně jiného typu služebnosti, na nemovitostech společenství vlastníků, kde je MČ Praha 7 členem a zastupována touto společností

10.  NÁVRH na schválení odpovědi na Petici ve věci odvolání ředitelky Pečovatelského centra Praha 7

11.  INFORMACE o projednání rozborů hospodaření společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. za rok 2016 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti ­­­­­

12.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

13.  INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

14.  INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4.  zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

15. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

16. INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 3. a 4. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

17. NÁVRH na schválení poskytnutí daru a výpůjčky složkám integrovaného záchranného systému

18. NÁVRH na odpis pohledávek za období – byty

19. NÁVRH na odpis pohledávek za období – byty - NBP

20.  Dopisy, adresované Z MČ P7

21.  Různé

22.  Závěr   

 

Mgr. Jan Čižinský   
starosta městské části Praha 7

Online přenos můžete sledovat zde:
https://youtu.be/uDvpQBuIUXs

 

Návrhy usnesení Zastupitelstva   

24.04.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 832 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7