Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - „Veletržní 39 - realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu – Investice“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Veletržní 39 – realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu – Investice“, Praha 7

Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Veletržní 39 – realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu – Investice“, Praha 7, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení R MČ P 7 č. 1014/1 6 - R ze dne 11 . 10. 201 6 ) a v souladu ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 13 4 /20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Příloha č. 1- Krycí list nabídky
  2. Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 2017/OIVZ/019 
  3. Příloha č. 3 - Výkaz výměr-UT-Veletržní-39
  4. Příloha č. 4 - Čestné prohlášení základní kvalifikace
  5. Příloha č. 5 - Čestné prohlášení technické kvalifikace
  6. Příloha č. 6 - Plná moc - Příloha  smlouvy
  7. Příloha č. 7 - Projektová dokumentace
  8. Příloha  č. 8 - Dodatečné informace
25.04.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 840 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7