Česky   English

ZÁMĚR na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků za účelem pořádání farmářských trhů

MĚSTSKÁ   ČÁST  PRAHA  7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7   

po projednání v Radě MČ P7 - usnesením č. 0245/17-R

ze dne 14.03. 2017

oznamuje a zveřejňuje

Z Á M Ě R

 na uzavření nájemní smlouvy pro rok 2017 na pronájem pozemků Řezáčovo náměstí parc. č. 2251/2 a parc. č. 2250/2, vše  k.ú.  Holešovice ,

 plocha 300m2,

 za účelem pořádání farmářských trhů

se spolkem Archetyp, z.s.,

IČO: 27019705, Šumavská 69/17, Praha 2,

na dobu určitou do 31.12. 2017,

 za nájemné 1,-Kč/m2/den,

  pořádání farmářských trhů jednou za 14 dnů  ( dle klimatických podmínek),

 

zveřejněno :  po dobu 15 dnů , a to od   17.03.2017 

16.3.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 180 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7