Česky   English

ZÁMĚR na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - restaurační zahrádka ke kavárně Liberál

MĚSTSKÁ   ČÁST  PRAHA  7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7   

po projednání v Radě MČ P7 - usnesením č. 0245/17-R

ze dne  14.03. 2017

oznamuje a zveřejňuje

Z Á M Ě R

 na uzavření nájemní smlouvy pro rok 2017 na pronájem pozemku Řezáčovo náměstí parc. č. 2251/2 , k.ú.  Holešovice,

 plocha 32m2,

 za účelem provozování restaurační zahrádky ke kavárně Liberál,

umístěné v domě Heřmanova 6/1209

se  společností  8 minut, s.r.o.,  

IČO: 24202592, Svatovítská 6, Praha 6,

 za nájemné 9.733,- Kč/měsíc/předmět nájmu,

  na dobu určitou od  01.05.2017 do 15.09.2017,

s podmínkou, že  provoz  zahrádky bude denně omezen na dobu mezi 09-21 hod..

 

zveřejněno :  po dobu 15 dnů , a to od   17.03.2017 

16.3.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 258 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7