Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Sociální pracovník OSP (OSZ)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Sociálního pracovníka   - Oddělení sociální práce - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ)

Sjednaný druh práce: Sociální pracovník OSP (OSZ) s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 10.

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za   mateřskou a   rodičovskou dovolenou.

Požadavky na uchazeče:

  • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

-    vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo   vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření (v případě jiného zaměření - doplnění požadovaného vzdělání dle  zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)

-    středoškolské vzdělání s maturitou včetně doplněného požadovaného vzdělání dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

Požadované

znalosti

-    znalost zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění a orientace v zák. č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění

-    praxe v sociální oblasti a zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče výhodou

Další dovednosti,

schopnosti

Odolnost vůči stresu, empatie, samostatnost, časová flexibilita, dobré komunikační schopnosti, sociální cítění   

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku  včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 10.04.2017

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor  personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Poptávkové řízení – Sociální pracovník OSP (OSZ)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru : ihned

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 10.3.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

10.3.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 291 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7