Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Sociální pracovník OSPOD (OSZ)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Sociálního pracovníka   - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ)

Sjednaný druh práce: Sociální pracovník OSPOD (OSZ) s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 10.

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za   mateřskou a   rodičovskou dovolenou.

Požadavky na uchazeče:

  • fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

-vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (dle § 120 Zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění)

- středoškolské vzdělání na škole v oboru sociálně-právním,  ukončeno maturitou nejpozději k 31.12.1998 včetně doplněného  požadovaného vzdělání dle z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, 10 let praxe v oboru

Požadované

znalosti

- znalost Zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění a souvisejících zákonů

Další dovednosti,

schopnosti

dobrá uživatelská znalost práce s PC.

samostatnost, odpovědnost, dobré komunikační schopnosti, zvládání stresové zátěže, časová flexibilita

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 24.3.2017

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor  personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Poptávkové řízení - pozice – Sociální pracovník OSPOD (OSZ)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru 3.4.2017

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 2.3.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

6.3.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 532 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7