Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 05 Praha 7

V Praze  dne 11.01.2017

S V O L Á V Á M

1. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

na pondělí dne 23. ledna  2017  od 17:00 hodin
    do velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části,
    nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

Současně si dovoluji oznámit návrh programu řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7:

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

1.    Zahájení - schválení programu

2.    Volba návrhového výboru

3.    NÁVRH rozpočtových opatření za období listopad, prosinec 2016

4.     NÁVRH rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2022 a návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2017

5.    NÁVRH na vyřazení dlouhodobě nevymožitelných pohledávek evidovaných odborem finančním (OFI) v rámci činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ).

6.    NÁVRH na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 7

7.    NÁVRH na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 v pozici zakladatele Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci, s postupem likvidátora ve věci zápisu pozemku parc. č. 377 v k.ú. Bubeneč, ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zemědělství

8.    NÁVRH na záměr zřízení úplatného práva stavby ve prospěch Akademie výtvarných umění v Praze, IČO: 60461446, k pozemkům parc. č. 289/3 jehož součástí je stavba s č.p. 1110 Jana Zajíce 27a a parc. č. 289/2, vše k.ú. Bubeneč, za účelem provedení celkové rekonstrukce a modernizace objektu

9.    NÁVRH rozhodnutí MČ Praha 7 v pozici společníka společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. o smluvním zřízení práva stavby k pozemku parc.č. 763, k.ú. Holešovice, ve vlastnictví společnosti Sedmá ubytovací s.r.o., v souladu s § 89 odst. 2 zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb.

10.  NÁVRH na odpis pohledávek za období od roku 1995 do roku 2012 - byty

11.  NÁVRH k předloženému Návrhu finančního plánu hospodářské činnosti – úseku zdaňovaná činnost – Městské části Praha 7 na rok 2017

12.  INFORMACE o novele interního předpisu „Metodika postupu při ověřování dokumentů schválených Radou Městské části Praha 7 a Zastupitelstvem Městské části Praha 7

13.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2016  a  1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

14.  INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

15.  INFORMACE o postupu likvidace Bytového podniku v Praze 7, státního podniku v likvidaci za rok 2016

16. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2016 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

17. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2016 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

18. INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2016 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

19.  Dopisy, adresované Z MČ P7

20.  Různé

21.  Závěr   

 

Mgr. Jan Čižinský   
starosta městské části Praha 7   

Online přenos můžete sledovat zde:

https://youtu.be/OFSkkbAnpw8

 

Návrhy usnesení Zastupitelstva   

23.01.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1165 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7