Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení - Řidič- kancelář starosty a tajemníka (KST)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Řidiče – Provozní oddělení – Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Sjednaný druh práce: řidič s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 6. 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou

Požadavky na uchazeče:

  • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnostt k právním úkonům
  • bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

Požadované znalosti

Požadujeme řidičský průkaz skupiny B, praxi v řízení motorových vozidel minimálně 3 roky a schopnost zajistit správu vozového parku.

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit:

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@praha7.cz nejpozději do 23.01.2017

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

Obálku označte slovy: „Poptávkové řízení – pozice – Řidič

- kancelář starosty a tajemníka (KST)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru 15.02.2017

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 4.1.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

5.1.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 365 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7