Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Výzva - Adaptace NBP 1116/102 pro pracovníky úklidu v domě Janovského 1116/10

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Adaptace NBP 1116/102 pro pracovníky úklidu v domě Janovského 1116/10“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Adaptace NBP 1116/102 pro pracovníky úklidu v domě Janovského 1116/10“, Praha 7, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení R MČ P 7 č. 1014/1 6 - R ze dne 11 . 10. 201 6 ) a v souladu ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 13 4 /20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

JUDr. Olga Ulrichová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky 
  2. Návrh Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/067 – vzor 
  3. Cenová specifikace - Výkaz výměr (oceněná dodavatelem bude Přílohou 1 Smlouvy o dílo) 
  4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
  5. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace 
  6. Plná moc (bude Přílohou 3 Smlouvy o dílo) 
  7. Projektová dokumentace
  8. Dodatečné informace č. 1, 2 
  9. Dodatečné informace č. 1, 2 – příloha 1 - Výkresy k PD změna
  10. Dodatečné informace č. 1, 2 – příloha 2 - Cenová specifikace - Výkaz výměr
04.01.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1550 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7