Česky   English

Kurzy kresby a malby

Kresba a malba – lektorka MgA. Martina Hudecová

  • 22. 2. - 7. 6. 2017 
  • každou středu od 18:15 do 19:45
  • 2 560 Kč / 16 lekcí (160 Kč / 1,5 hod.)
  • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Studenti kurzu budou uvedeni do tvoření klasických i netradičních výtvarných technik s důrazem na individuální přístup.

Kurz studentům postupně přiblíží proces výroby výtvarného díla. Kromě zcela konkrétních studií podle modelu, bude výuka zaměřena i na obeznámení se s výtvarnými materiály, barvami a zvládnutím prostorových vztahů. Studenti si tak vypěstují barevnou citlivost, smysl pro harmonii, kompozici i měřítko. Ve společných diskusích si budou tříbit a stimulovat svůj vlastní postoj, výtvarný názor. Výuka bude vedena tak, aby se student mohl vyjadřovat prostřednictvím různých médií sledujícími současné trendy. Obrázek bez popisku

MgA. Martina Hudecová

je absolventkou Fakulty umění na Ostravské univerzitě. Její specializací byl obor kresby, který si rozšířila roční stáží na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Tam se zdokonalovala v klasických grafických technikách. Ke kresbě inklinovala již na střední škole, kde ji studium oděvního designu přivedlo k uznání kresby jako plnohodnotné formy výtvarného projevu, kterému se dosud věnuje. Během studia se zúčastnila menšího workshopu občanského sdružení Štkaní, kde společně s jinými mladými umělci dva týdny tvořili ve společných ateliérech.  Svoji uměleckou praxi si obohatila o tradiční techniky nástěnné malby jako pomocník restaurátora fresek. Pravidelně ilustruje obálku studentského časopisu Nomáda. Její záběr výtvarných technik je široký.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

04.11.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1806 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7