Česky   English

Kurz čínštiny

Čínština pro falešné začátečníky – lektorka PhDr. Ľubica Obuchová

  • 20. 2. - 26. 6. 2017 (kromě 17. 4., 1. 5., 8. 5. 2017)
  • každé pondělí od 18:15 do 19:45 hodin
  • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
  • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Kurz je určen začátečníkům, kteří již zvládli základy fonetiky, znají pravidla pro psaní čínských znaků a mezinárodní čínskou transkripci, umí se čínsky představit a napsat základní znaky.

U studentů se předpokládá znalost osobních zájmen a základních číslovek, tvorby jednoduchých otázek a záporu v přítomném i minulém čase, základních sloves a adverbií, přivlastňovací partikule atp.

Probíraná látka bude navazovat na učivo z minulého pololetí. Nové učivo (vyšší číslovky, specifické numerativy, další tázací a neurčitá zájmena, adverbia a slovesa) se bude procvičovat pomocí rozmanitých cvičení a krátkých textů, zaměřených na základní konverzační okruhy (seznamování, rodina, domácnost, nakupování, cestování, počasí, koníčky, studium).

Veškerou slovní zásobu se studenti průběžně učí zvládnout slovem i písmem.

Účastníci kurzu obdrží namnožené studijní materiály (v ceně kurzu) spolu s audio nahrávkami textů k jednotlivým lekcím.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení, popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

Obrázek bez popisku

 

03.11.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1516 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7