Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Vydání úmrtního listu

Postup při vyřizování záležitosti

VYDÁNÍ ÚMRTNÍHO LISTU

Úmrtní list vystavuje úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela. Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí osobně, nebo prostřednictvím pohřební služby dostaví na příslušný matriční úřad. Při úmrtí občana ČR v cizině a žádosti o zapsání tohoto úmrtí do zvláštní matriky v Brně je nutná konzultace o potřebných dokladech s pracovníky matriky.

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení matrik

dveře číslo 260, telefon: 220 144 193, 220 144 146, 220 144 229

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

O úmrtní list mohou žádat členové rodiny (manžel/ka), sourozenci, rodiče, děti, prarodiče a vnuci). Oprávněné osoby podle ustanovení § 25 zákona č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

  • Pokud byl(a) zemřelý ženatý, vdaná: občanský průkaz zemřelého, rodný list, oddací list, rodné číslo pozůstalého (bývá v občanském průkazu nebo cestovním dokladu)
  • byl(a) svobodný(á): občanský průkaz zemřelého, rodný list
  • byl(a) rozvedený(á): občanský průkaz, rodný list, rozvodová listina
  • byl(a) vdovec (vdova): občanský průkaz, rodný list, úmrtní list

SPRÁVNÍ POPLATKY

Za prvopis nejsou žádné správní poplatky a ani jiné poplatky stanoveny.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od lékaře či zdravotnického zařízení.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 94/1963 Sb., O rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích. 

VYDÁNÍ DUPLIKÁTU ÚMRTNÍHO LISTU

V případě ztráty matričního dokladu se dostavte na matriční úřad, podle místa matriční události, který Vám úmrtní list vystaví.

K VYHOTOVENÍ DUPLIKÁTU ÚMRTNÍHO LISTU JE TŘEBA PŘEDLOŽIT

  • písemnou nebo ústní žádost na příslušném oddělení matrik
  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny, jeho sourozenců, nebo prokáže listinami právní zájem

SPRÁVNÍ POPLATEK

100 Kč (správní poplatek se vybírá v hotovosti při vydání duplikátu).

 

Aktualizace: 17. 3. 2011

16.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4695 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7