Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Vydání duplikátu rodného listu

Postup při vyřizování záležitosti

VYDÁNÍ DUPLIKÁTU RODNÉHO LISTU

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila. Občané narozeni před rokem 1950 v Praze, jsou zapsáni v oddělení starých matrik Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.

Na základě žádosti a zaplacení správního poplatku lze duplikát rodného listu zaslat i poštou do vlastních rukou.

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení matrik

dveře číslo 260, telefon: 220 144 193, 220 144 146, 220 144 229

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

Žádost může podat fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci.

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

  • platný doklad totožnosti
  • prokázání příbuzenského poměru, (tj. rodiče, děti, sourozenci, manželé/ky, prarodiče) či právního zájmu (prokazuje se listinným důkazem)

SPRÁVNÍ POPLATKY

100,.Kč za každý duplikát matričního dokladu

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

30 dní

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000Sb.. O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích.

 

Aktualizace: 17. 3. 2011

16.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 6800 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7