Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice

Postup při vyřizování záležitosti

POTVRZENÍ O SKUTEČNOSTECH ZAPSANÝCH V MATRICE

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice se vydává většinou pro použití v cizině. Obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině, v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení matrik

dveře číslo 260, telefon: 220 144 193, 220 144 146, 220 144 229

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na příslušný matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství  nebo úmrtí. Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na kterýkoli matriční úřad.

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

  • platný doklad totožnosti
  • písemná žádost a veřejná listina, ze kterých je zřejmé, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny).

SPRÁVNÍ POPLATKY

50 Kč

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů    ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Aktualizace: 17. 3. 2011

16.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3983 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7