Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Nahlížení do matričních knih

Postup při vyřizování záležitosti

NAHLÍŽENÍ DO MATRIČNÍCH KNIH

Matriční doklad (rodný, oddací a úmrtní list) obsahuje údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání. Nahlédne-li oprávněná osoba do matriční knihy, může se seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů   a oprav). Nahlížení do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.   

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.

S ústní či písemnou žádostí o povolení nahlédnout do matriční knihy se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení matrik

dveře číslo 260, telefon: 220 144 193, 220 144 146, 220 144 229

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

  • fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče    a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci
  • státní orgány pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

  • platný průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
  • písemnou žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy

SPRÁVNÍ POPLATKY

Při nahlédnutí do matriční knihy za každý svazek je správní poplatek 20 Kč v hotovosti.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Vyhláška č. 207/ 2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizace: 17. 3. 2011

13.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3830 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7