Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně

 Postup při vyřizování záležitosti

NAROZENÍ, UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ NEBO ÚMRTÍ STÁTNÍCH OBČANŮ ČR V CIZINĚ - ZVLÁŠTNÍ MATRIKA V BRNĚ

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen „zvláštní matrika“). K uzavření manželství v cizině obvykle budete potřebovat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na: území cizího státu, zastupitelském úřadu ČR, lodi nebo v letadle mimo území ČR, místě, které nepatří pod pravomoce žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují také manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, před: kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR, velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení matrik

dveře číslo 260, telefon: 220 144 193, 220 144 146, 220 144 229

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

 Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba (osobní návštěvou na oddělení matrik), které   se zápis týká, členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), sourozenci, nebo zplnomocnění zástupci.

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

  • Cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).  

SPRÁVNÍ POPLATKY

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů do 30 dnů ( ve složitějších případech do 60 dnů)..

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákony související.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Atualizace: 17. 3. 2011

13.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 7004 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7