Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Prohlášení o volbě druhého jména

PROHLÁŠENÍ O VOLBĚ DRUHÉHO JMÉNA

Podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, může občan České republiky, při splnění podmínek stanovených tímto zákonem, užívat dvě jména.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan České republiky starší 18ti let nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Splnění všech požadovaných náležitostí. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podejte prohlášení o volbě druhého jména na příslušný úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu v jehož knize narození je jméno zapsáno.

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky.
Dveře č. 260, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

 

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • Prohlášení o zvolení jména,
  • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

Prohlášení o zvolení jména, popřípadě jmen, obsahuje:

  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
  • ověřený podpis prohlašujících; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Stanoven je pouze obsah o zvolení jména.

Správní poplatky:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, atd., na němž budou uvedena obě jména.

Právní předpisy:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.04.2011

 

Upozornění:


U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4174 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7