Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na žádost občana, který hodlá uzavřít manželství v cizině nebo s cizincem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který uzavírá manželství v cizině podá žádost o vysvědčení o právní způsobilosti podle místa trvalého pobytu, případně podle posledního trvalého pobytu na území ČR.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Osobně s vyplněnou žádostí a příslušnými doklady na matričním oddělení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Osobně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky.
Dveře č. 260, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

 

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz,
  • rodný list,
  • popřípadě pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny.

Správní poplatky:

Za vydání osvědčení se uhradí správní poplatek ve výši 500 Kč.
Hradí se v hotovosti, popřípadě složenkou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Týden.

Právní předpisy:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou –li potřebné doklady předloženy do stanovené lhůty, nemůže být manželství uzavřeno.

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.04.2011

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4099 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7