Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vydávání a výměna parkovacích průkazů

Vydávání a výměna parkovacích průkazů

 

Odboru sociální a zdravotnictví, oddělení sociální péče vydává držitelům průkazek ZTP, ZTP/P nové parkovací průkazy č. O7. Nahrazují dosud vystavovaná označení O1.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7, je držitelem průkazky ZTP, ZTP/P a v minulosti mu bylo označení k průkazu mimořádných výhod vydáno.

Jaké jsou podmínky a postup při výměně parkovacích průkazů

Základní podmínkou je vlastnictví průkazu ZTP, ZTP/P a držení zvláštního označení do vozidla pro parkování O1.

Upozornění:
Platnost zvláštního označení do vozidla O1 končí 31. 12. 2012. Nejpozději do této lhůty máte možnost si označení vyměnit za nové O7. 

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Dostavit se osobně na odbor sociální a zdravotnictví, bytových a nebytových prostor oddělení sociální péče.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení sociální péče.

Dveře č. 134 – 136, I. patro budovy úřadu, tel.: 220 144 097

 

Úřední hodiny:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Úterý

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Čtvrtek

7.30 - 11.30

12.30 - 14.00

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz žadatele
  • jednu fotografii 35x45mm
  • průkazku ZTP, ZTP/P
  • odevzdat označení O1, zapsané v průkazce

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

žádné

Správní poplatky:

Bez poplatků

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně při Vaší návštěvě úřadu za předpokladu doložení potřebných dokladů.
 

Právní předpisy:

Ust. § 67 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

4.1.2012

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
23.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 6921 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7